Select menu item

Stalež za nego bolnega otroka

Stalež za nego bolnega otroka

Povzetek glavnih pravil uveljavljanja pravice do staleža za nego bolnega otroka.

Vse te pravice in dolžnosti podrobno navaja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Stalež za nego bolnega otroka lahko uveljavlja eden od staršev oz. skrbnikov, vendar le v času, ko nege ne more zagotoviti drug strš ali skrbnik. Štejejo se dnevi, ko je starš razporejen na delo.

V nadaljevanju bom pisala le »starši«, seveda s tem mislim tudi na skrbnike in posvojitelje.

Stalež za nego bolnega otroka:

Do otrokovega dopolnjenega 7 leta                       največ 15 delovnih dni

Do otrokovega dopolnjenega 18 leta                     največ 7 delovnih dni

Primer:

Mamica trgovka je razporejena na delo tudi v soboto in nedeljo, očka le od ponedeljka do petka. Stalež za nego lahko mamici odobrimo le od ponedeljka do petka, ker med vikendom bolnega otroka lahko neguje očka.

Stalež za spremstvo

Pravico spremstva lahko uveljavlja eden od staršev  do otrokovega  dopolnjenega 15 leta.

Pravica do spremstva  je odsotnost, ko starš spremlja otroka na zdravniški pregled, preiskave, dan ko je sprejet v bolnišnico in podobno.

Tako stalež za nego, kot spremstvo je lahko tudi za določeno število delovnih ur, ne le za cel delovni dan.

Če eden od staršev dela v skrajšanem delovnem času moramo to ob izdajanju staleža za nego , seveda ob upoštevanju časa za prihod in odhod z dela, upoštevati.

Staleža za nego ne moremo izdati, če je drug starš nezaposlen, upokojen ipd. Izjema so določene okoliščine npr. pogodbeno delo, različna usposabljanja za delo, težje bolezni, nesposobnost negovati otroka iz drugih razlogov (alkoholizem, …)Vse te posebne okoliščine dokazujemo z ustreznimi potrdili ali pisno izjavo.

Praviloma morajo starši za vsak stalež posebej podpisati izjavo, da drug starš ne more negovati otroka, saj se situacija v družini lahko hitro spreminja.

Ko je otrok v bolnišnici starši nimajo pravice do staleža za nego, razen v primeru nekaterih posebno težkih bolezni in poškodb, za katere izda posebno priporočilo Konzilij Pediatrične klinike in Imenovani zdravniki na podlagi tega odobrijo stalež.

Na dan, ko je otrok sprejet v bolnišnico in na dan ko je odpuščen, pa lahko starši dobijo stalež za nego ali imajo pravico do spremstva.

Tudi kadar eden od staršev v bolnišnici biva z otrokom, v tem času nima pravice do staleža!

Zdraviliško zdravljenje.

Starši imajo pravico do spremljanja otroka na zdraviliškem zdravljenju le v primeru, da je otrok slep. Lahko pa za otroke do dopolnjenega 15 leta uveljavijo pravice do spremstva na dan, ko jih v zdravilišče peljejo in na dan povratka.

Vsa podrobna pojasnila dobite na ZZZS.

Povezava do zloženke ZZZS na to temo:

http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/204cd87fe006471dc1257528004955f4/$FILE/2015%20ZZZS_Pravica%20do%20nadomestila%20pla%C4%8De.pdf